Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Breadcrumb

Tin tức

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện gói thầu: Kiểm thử an toàn thông tin thuộc chương trình: Xây dựng ứng dụng quản lý đăng ký hội thảo/hội nghị... 27/11/2023

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Kiểm thử phần mềm thuộc chương trình: Xây dựng ứng dụng quản lý đăng ký ...

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện gói thầu: Kiểm thử phần mềm thuộc chương trình: Xây dựng ứng dụng quản lý đăng ký hội thảo/hội nghị xúc tiến... 24/11/2023

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Kiểm thử phần mềm thuộc chương trình: Xây dựng ứng dụng quản lý đăng ký ...

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư kính mời các đơn vị nhà thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết “Số hoá, hoàn thiện CSDL và ứng dụng VR360 phục vụ... 24/04/2023

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng 2023, Ban Xúc ti...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hậu kỳ, hiệu chỉnh lồng tiếng Hàn Quốc phim Quảng bá đầu tư Đà Nẵng 2022 07/10/2022

Nhằm mục đích thực hiện việc lồng tiếng Hàn Quốc cho phim Quảng bá đầu tư Đà Nẵng 2022, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hậu kỳ, hiệu c...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 26/11/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê đơn vị sản xuất phim Hạng mục: Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 201 21/10/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê đơn vị sản xuất phim thuộc Hạng mục: Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu 21/10/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kính mời quý đơn vị tham gia dự thầu Gói thầu: Xây dựng phần mềm nội bộ và đào tạo hướng dẫn sử dụng thuộc Chương trình: Nâng cấp website Ban Xúc tiến và Hỗ trợ ...

Thông báo mời đấu thầu gói thầu "Thuê đơn vị sản xuất phim" thuộc Hạng mục "Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021" 30/09/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kính mời quý công ty tham gia dự thầu gói thầu "Thuê đơn vị sản xuất phim" thuộc Hạng mục "Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021".

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐI... 29/09/2020

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng