Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Breadcrumb

Tài liệu và Đa phương tiện

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Người dùng lựa chọn Tên Cỡ Các tải xuống
Tài liệu
Sua doi 10 mau giay to visa.pdf 90 KB 4368
Mức thu phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 100 KB 4685
Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh 2023.pdf 89 KB 4693
Nội dung cơ bản Thông tư số 07 ngày 31.8.2022 của BT Bộ Nội vụ qđ chức danh, MS, TCCD nghề nghiệp..... viên chức chuyên ngành lưu trữ.pdf 214 KB 4649
Nội dung cơ bản Thông tư số 14 ngày 31.12.2022 của BT Bộ Nội vụ hd về VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh NNCN trong ĐV SNCL thuộc lĩnh vực lưu trữ.pdf 190 KB 4626
Nội dung cơ bản Thông tư số 13 ngày 31.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.pdf 199 KB 4635
Nội dung cơ bản Thông tư số 10 ngày 19.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.pdf 199 KB 4634
Nội dung cơ bản Thông tư số 09 ngày 16.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.pdf 186 KB 4642
Nội dung cơ bản Thông tư số 05 ngày 23.5.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04 hd tc & hđ của thôn, tổ dân phố.pdf 197 KB 4680
Nội dung cơ bản Thông tư số 04 ngày 23.5.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 132019TT-BNV.pdf 192 KB 4680
Nội dung cơ bản Thông tư số 03 của BT Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp...pdf 201 KB 4662
Nội dung cơ bản Thông tư số 03 của BT Bộ Nội vụ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC.pdf 188 KB 4681
Nội dung cơ bản Thông tư số 03 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ QĐ danh mục và thời hạn định kỳ CĐổi VTrí CTác đv CCVC trực tiếp giải quyết tổ chức cán bộ ĐP.pdf 184 KB 4684
Nội dung cơ bản Thông tư số 02 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, TCCM, NV và xếp lương đối với các ngạch công chức CN hành chính và văn thư.pdf 192 KB 4691
Nội dung cơ bản Thông tư 12 ngày 30.12.2022 của BT Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý....pdf 196 KB 4692
Nội dung cơ bản Thông tư 11 30.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.pdf 182 KB 4696
Nội dung cơ bản Thông tư 08 2022 của BT Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 14 của BT Bộ Nội vụ qđtặng Kỷ niệm chương .. của Bộ Nội vụ.pdf 281 KB 4696
Nội dung cơ bản Thông tư 06 ngày 28.6.2022 của BT Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 02 qđ mã số, TCCM, NV và xếp lương ngạch CCHC &VThư.pdf 194 KB 4722
Nội dung cơ bản Nghị định số 902020NĐ-CP ngày 1382020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.pdf 190 KB 4712
Nội dung cơ bản Nghị định số 111 của CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và ĐVSN công lập.pdf 222 KB 4730
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Quản lý nội dung HTML

  Địa chỉ

  Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

  24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

  Quản lý nội dung HTML

  Liên hệ

  84-236-3886243/ 3810054

  ipa@danang.gov.vn

  Quản lý nội dung HTML

  Liên kết web

  Insert title here

  Quản lý nội dung HTML

  Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

  Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

  Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng