Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 10/04/2024 Lượt xem: 42

Ngày 09/4/2024, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Đà Nẵng.


Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên cơ sở các lợi thế, tiềm năng, lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với các định hướng, mục tiêu chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mục tiêu tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố, xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của thành phố, thành phố định hướng tập trung mời gọi các nhà đầu tư lớn trong nước có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin. Ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài với các đối tác chiến lược tại các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước thuộc Khối liên minh Châu Âu (EU)… Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, tăng cường các hoạt động công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế như: JETRO, KOTRA, USABC, AMCHAM, KOCHAM, INCHAM… Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển tại thành phố Đà Nẵng và kết nối các nguồn lực quốc tế, thành phố tập trung thu hút các đối tác quốc tế đến đầu tư và khởi nghiệp tại Đà Nẵng nhằm kết nối và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nguồn lực nước ngoài...

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiện hữu, tăng cường đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc khi đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện  với các hoạt động xúc tiến đầu tư sau: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Cụ thể Chương trình Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2024 tại đây.

                                                                                                                                                                                          IPA Đà Nẵng

 

 

 


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng