Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Breadcrumb

Tài liệu và Đa phương tiện

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Người dùng lựa chọn Tên Cỡ Các tải xuống  
Tài liệu
Quyet dinh 1928 20.7.2022 Quy che quan ly Chuong trinh Phat trien Cong nghiep ho tro TP Da Nang.pdf 2,7 MB 7142
Quyet dinh 1927 20.7.2022 Phe duyet Chuong trinh Phat trien Cong nghiep ho tro 2022-2025 TP Da Nang.pdf 4,3 MB 7144
Nghi quyet 53.2021.NQ.HDND Chinh sach phat trien Cong nghiep ho tro TP Da Nang.pdf 1,8 MB 7143
VBHN quy dinh Luat dau thau lua chon nha dau tu.pdf 3,5 MB 7151
Thong tu huong dan Luat nha o.pdf 666 KB 7149
Thong tu 89 huong dan Luat kinh doanh bao hiem.pdf 342 KB 7151
Thong tu 83 huong dan Luat dau tu.pdf 216 KB 7146
Thong tu 81 sua doi huong dan Luat dau tu.pdf 180 KB 7147
Thong tu 50 huong dan NĐ 73 Luat kinh doanh bao hiem.pdf 411 KB 7185
Thong tu 40 huong dan hoat dong xuc tien thuong mai.pdf 196 KB 7143
Thong tu 30 huong dan thuc hien Hiep dinh thuong mai tu do.pdf 198 KB 7149
Thong tu 25 Luat bao ve moi truong.pdf 335 KB 7152
Thong tu 19 thuc hien quy tac xuat xu hang hoa.pdf 356 KB 7146
Thong tu 13 huong dan Luat du lich.pdf 338 KB 7148
Thong tu 09 Luat lao dong.pdf 278 KB 7148
Thong tu 06 huong dan Luat du lich.pdf 673 KB 7147
Thong tu 06 huong dan Luat dau thau.pdf 1,6 MB 7145
Thong tu 01 huong dan dang ky doanh nghiep.pdf 271 KB 7145
NĐ huong dan Luat ve thue.pdf 274 KB 7149
NĐ huong dan Luat Giao duc.pdf 256 KB 7160
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Quản lý nội dung HTML

  Địa chỉ

  Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

  24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

  Quản lý nội dung HTML

  Liên hệ

  84-236-3886243/ 3810054

  ipa@danang.gov.vn

  Quản lý nội dung HTML

  Liên kết web

  Insert title here

  Quản lý nội dung HTML

  Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

  Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

  Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng