Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH NGÀNH

Breadcrumb

Quản lý nội dung HTML

Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành

1. Công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (click vào hình để truy cập tài liệu)

2. Kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố năm 2021

Tải kế hoạch tại đây

3. Kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố năm 2022

Tải kế hoạch tại đây

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng