Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Breadcrumb

Quản lý nội dung HTML

Cấp mới GCN đăng ký đầu tư

1.  Đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư

-  Chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội (Chi tiết).

-  Chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết).

-  Chấp thuận chủ trương của UBND thành phố (Chi tiết).

2.  Đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư (Chi tiết)

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng