Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 27/09/2018 Lượt xem: 4

Ngày 20/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thi sáng tác nghệ thuật, tổ chức trại sáng tác, liên hoan, lễ hội, sự kiện nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm; hội nghị, hội thảo, tham vấn, tọa đàm, diễn thuyết, câu lạc bộ, đào tạo về văn hóa nghệ thuật.

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép. Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận. Mọi hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam phải phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam; không được phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của mình để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc làm phương hại đến lợi ích hợp pháp của nước khác.

Các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có các quyền như: Thuê nhà, đất để làm trụ sở và phương tiện, thiết bị để phục vụ hoạt động và sinh hoạt; Tuyển dụng lao động là công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba; Mở tài khoản bằng ngoại tệ và bằng tiền Việt Nam tại ngân hàng thương mại…

Nghĩa vụ của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Không bảo lãnh, xin thị thực cho các đối tượng không phục vụ các hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh và nơi dự kiến tổ chức các hoạt động về nội dung và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh...

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện: Đã hoạt động tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 2 năm; tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam không có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý, điều hành và hoạt động theo ủy quyền của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2018.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
 

Đăng nhập