Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Triển khai quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Người đăng tin: Thư Thị Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 22/09/2022 Lượt xem: 28

Chiều 21/9/2022, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Ban.


Tại Hội nghị, Đồng chí  Huỳnh Liên Phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban đã quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động Ban về Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 6-4-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, các nội dung liên quan về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Trong nội dung được quán triệt tại Hội nghị, Đồng chí Phương nhấn mạnh các đảng viên, viên chức, người lao động cần ghi nhớ 19 biểu hiện tiêu cực để nhận diện và ngăn chặn từ gốc, đây là vấn đề rất nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Đồng chí Phương đề nghị tất cả các đảng viên, viên chức, người lao động sau Hội nghị này tự nghiên cứu thêm các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cá nhân, vị trí công tác của mình, phòng ban mình để đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nề nếp và thực chất. Đặc biệt làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả.

IPA Đà Nẵng


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng