Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Chuyển đổi số - Động lực phát triển của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Admin Ngày đăng tin: 09/02/2022 Lượt xem: 15

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định công nghiệp công nghệ cao là một trong 3 trụ cột chính của nền kinh tế thành phố, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Theo đó, chuyển đổi số lđược chính quyền Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt về chính quyền, kinh tế, xã hội của thành phố, góp phần đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.


                                                                                                                                                   (IPA Đà Nẵng tổng hợp)


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng