Thông tư Số 30/2014/TT-BKHDT ngày 30 tháng 9 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định Số 210/2013/ND-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 30/2014/TT-BKHDT Người ký Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành 30/09/2014 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng, giao đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
  2. Quyết định Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố
  3. Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Quyết định 8878/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2014 phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020
  5. NGHỊ QUYẾT19/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

Tin tức Tin tức


Đăng nhập