Quyết định Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 09/2018/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch UBND thành phố
Ngày ban hành 05/03/2018 Ngày xuất bản 29/03/2018
Ngày hiệu lực 05/03/2018 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Nội dung

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải văn bản tại đây

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định 8878/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2014 phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020
  3. NGHỊ QUYẾT19/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
  4. Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập