Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam, dấu ấn Đà Nẵng”

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh ‘‘Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam, dấu ấn Đà Nẵng”

     + Thời gian: từ ngày 1/2 - 5/2/2018

     + Địa điểm: Không gian khu vực tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng, 24 Trần Phú - Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng, hai cơ quan trực tiếp chủ trì tuyển chọn và chủ công trong công tác triển lãm. 

 
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập