Hội nghị và triển lãm Khởi nghiệp Đà Nẵng 2017 (SURF 2017)

Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp Đà Nẵng 2017 (SURF 2017)

Thời gian: 21-22/7/2017

Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập