Hội thảo kết nối đầu tư Thái Lan - Đà Nẵng

Giới thiệu môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng. Trao đổi thông tin và kết nối giao thương về các lĩnh vực: logistics, thương mại, truyền thông, ngân hàng, chứng khoán, dầu khí...


Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập