LỊCH CƠ QUAN TUẦN 46 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Dự HN thượng đỉnh KD và ĐT tại Singapore + triển lãm C.Phương Marina Bay Sand, Sing

8h00 Tiếp đoàn tham tán A.Anh P.XTĐT NH Madam Lân
15h30 Tiếp phóng viên Tạp chí VH Doanh nhân A.Anh P.XTĐT PLV Hiền

8h00 Toạ đàm Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2018-2030 8h30 Họp Làng rau La Hường Cẩm Tú T.Mai PH số 1 Tầng 2 Tầng 16, Sở Du lịch
Hop du an Sembcorp voi Bo thong tin truyen thong C.Phuong P.PTDA So TTTT
14h00 Họp Đoàn công tác liên bộ với lãnh đạo TP về các Khu CNTTTT của Đà Nẵng Anh Kỳ Anh, K.Trang PH1 Tầng 2 TTHC

9h00: Họp UB về Dự án Trường đua ngựa 10h30: Tiếp UMS Chị Phương, K.Trang, Hiếu Chị Phương, M.Lâm PH giao ban tầng 3 PH giao ban tầng 3
9h00 Họp Dự án CLB cưỡi ngựa C.Phuong P.PTDA PH tang 3 TTHC
10h30 Tiếp cty UMs singapore C.Phuong P.PTDA PH tang 3 TTHC
13h30 Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Kakegawa C. Phương JPD PH 1 IPA
16:30-17:30 Tiếp đoàn khảo sát viện nghiên cứu Bugin với Phó chủ tịch Hồ Kỳ Minh C. Phương JPD Phòng họp tầng 2

8h30 Cùng dự tiếp NEMO tại Sở GTVT 9h30 Hop NEMO bàn về việc tổ chức Hội thảo tại Hàn Quốc K.Trang, C.Tú C.Phương, P.XTĐT Phòng họp SGTVT PH số 1, IPA
8h30 Cùng dự tiếp Nemo tai sở GTVT P.PTDA Sở GTGV
9h30 Tiếp Nemo v/v tổ chức hội thảo tại Hàn Quốc P.PTDA PH IPA
10h00 Tiếp đoàn khảo sát của thành phố Handa do Selfwing giới thiệu và dẫn đoàn C.Phương P.PTDA, JPD Phòng họp 100 chỗ Văn phòng đặt giúp phòng họp


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


 

Đăng nhập