LỊCH CƠ QUAN TUẦN 29 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

09h30 Tiếp đoàn DN tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) C. Phuong P.PTDA PH 40 chỗ
14h00 Tiếp đoàn DN Bất động sản (Nhật Bản) C. Phương P. PTDA PH 1 IPA
Đi công tác tp HCM đến hết ngày 17/7 C.Phuong

8h30 Công ty Sakae làm việc với Sở Xây dựng P.XTĐT Tầng 12, TTHC
14h00 Đi thực địa cùng Công ty Beauty Altelier P.PTDA
16h00 Họp chuẩn bị gặp gỡ doanh nghiep A.Tường P.HTDT TTHC

8h30: Dự Lễ khai mạc Triễn lãm quốc tế chuyên ngành y dược tại Đà Nẵng C. Phúc Trung tâm Hội chợ Triễn Lãm
15h00 làm việc với Mr. Jose C.Phương PH1 IPA
14h00 Dự họp triển khai công tác phục vụ "Hội chợ Quốc tế TM, DL và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây A. Tường Sở Công thương- Tầng 19 TTHC

8h00: Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. (Hường Thị Diễm Phúc) C. Phúc Đảng ủy khối các cơ quan
Dự tập huấn về công tác cán bộ C.Thư K/s Luxury
8h00 Tiếp Tập đoàn Siemens C Phương P. PTDA

10h00 Dự tiếp công ty duoc phẩm Nhật Bản tai khu cong nghe cao P.PTDA (Đức) Hoa Lien A Cu cb xe


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo
Đăng nhập