LỊCH CƠ QUAN TUẦN 38 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Hội thảo giới thiệu giải pháp của KT C.Phương A.Anh P.XTĐT PH1, tầng 2 P.XTĐT
9h30 Dự Lễ BQL Khu CNC trao CNĐT & ký MOU với Khách Hàng đầu tiên của dự án Long Hậu P.TVĐT KS Novotel

8h00 Dự Tọa đàm thực trạng và giải pháp nâng cao cạnh tranh du lịch Việt Nam A.Anh VCCI ĐN
10h00 Làm việc với Mr. Saito - GIám đôc công ty VCC (Nhật) C. Phuong K.Trang (TVĐT); JPD (Đức) PH1IPA P.TVĐT (JPD)
11h30 Mời cơm trưa Mr. Saito - Giám đốc công ty VCC (Nhật) C.Phuong K.Trang (TVĐT); JPD (Đức) Nhà hàng Ngọc Sương Văn phòng chuẩn bị xe
14h00 Họp giao ban cơ quan BGĐ Các phòng PH1 IPA Văn phòng

15h30-16h00 Làm việc với JETRO C.Phương P.XTĐT, P.TVĐT (JPD) PH1 IPA P.XTĐT

14h00 Đi thực địa Cảng Đà Nẵng Thắng
15h00 Dự làm việc giữa BQL KCNC với Công ty GX Lite C.Phương P.TVĐT Phòng họp 1
Dự tiếp công ty GXlite với lãnh đạo UBND TP C.Phương P.TVĐT Tầng 2, TTHC

13h30 Làm việc với công ty Yamashin Cebu (Nhật) C.Phương K.Trang (TVĐT); Đức PH1 IPA Chuẩn bị xe đi khảo sát khu CN


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo
Đăng nhập