Đà Nẵng, điểm đến công nghệ - Ngày 28/10/2016

Đà Nẵng, điểm đến công nghệ

Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 28/10/2016

Chương trình tiếp nhận câu hỏi bắt đầu từ ngày 28 tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0511.3881.888,  0511.3881.883/nhấn số 1.

Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
 
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức
Đăng nhập