Chuyên nghiệp hóa hợp tác quốc tế về kinh tế
Người đăng tin: Hạnh Thị Hồng Vũ Ngày đăng tin: 06/03/2019 Lượt xem: 10

Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng ký kết hợp đồng tư vấn nước ngoài để xây dựng và thực hiện hợp tác phát triển kinh tế đến năm 2030. Trong đó, tư vấn nước ngoài đến từ Singapore cũng trực tiếp tham gia vào hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư cho thành phố Đà Nẵng; đặc biệt, toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện tư vấn do doanh nghiệp tài trợ.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thiết kế chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, UBND thành phố có chủ trương xây dựng chương trình kế hoạch xúc tiến, kết nối các nhà đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chương trình hợp tác đến năm 2030; kết nối toàn cầu trong việc xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch; tăng tính kết nối quốc tế, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thành phố thông minh.

Cụ thể, về chương trình xúc tiến đầu tư, thành phố đề nghị thực hiện việc kêu gọi và hợp tác với các DN nước ngoài phù hợp đầu tư vào Đà Nẵng; tổ chức các hoạt động của các hội đồng kinh tế đối tác, đơn vị tư vấn nước ngoài xúc tiến đầu tư thương mại toàn Đông Nam Á để kết nối thế giới với Đà Nẵng; tiếp cận các chương trình của Hội học bổng Eisenhower để giới thiệu Đà Nẵng đến các hội viên và xúc tiến đầu tư cho Đà Nẵng.

Giai đoạn 2019-2020, hằng năm tư vấn cho thành phố thu hút từ 4-5 nhà đầu tư đến nghiên cứu dự án tiền khả thi, trong đó có từ 1-2 dự án triển khai trên địa bàn thành phố với quy mô tối thiểu từ 50 triệu USD/dự án và xây dựng kế hoạch marketing về hình ảnh thành phố.

Giai đoạn 2020-2030, tư vấn tạo điều kiện, cơ hội hợp tác với các đối tác toàn cầu, phát triển và triển khai biên bản ghi nhớ với các tổ chức và các hiệp hội trên toàn thế giới với thành phố; hình thành các chương trình giao lưu giữa cộng đồng DN nhỏ và vừa của thành phố với các đối tác của đơn vị tư vấn nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; xây dựng kế hoạch marketing trực tiếp về hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với quốc tế; hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ song phương, khu vực và đa phương cho cộng đồng DN; tổ chức cung cấp các giải pháp và dịch vụ giúp các DN kết nối với quốc tế…

Thành phố cũng xác định các lĩnh vực cần quan tâm như phát triển giáo dục và nguồn nhân lực, du lịch…

Trụ cột trong tư vấn hợp tác là xây dựng thành phố thông minh với việc xây dựng lộ trình để thành phố Đà Nẵng tham gia chương trình kết nối các nền kinh tế trong ASEAN, làm cơ sở cho việc kết nối ra thế giới; xác định các dự án và kế hoạch xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh... Mặt khác, đối tác chủ động tư vấn cho Đà Nẵng trong việc chuyển đổi số và số hóa DN trong nền kinh tế Đà Nẵng.

Đơn vị tư vấn tăng cường hợp tác với tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế thông qua xây dựng các chương trình hành động, hỗ trợ phát triển dự án để Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, hấp dẫn, thu hút công dân thế giới đến sinh sống, các công ty đến đặt trụ sở; tư vấn giúp huy động vốn cho các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư vào thành phố; kết nối với thị trường vốn và giúp nâng điểm tín dụng của thành phố trên trường quốc tế.

Đơn vị tư vấn cung cấp cho thành phố các ý kiến của chuyên viên về phát triển bền vững, gồm các bộ quy tắc chuẩn cho phát triển xã hội, quản lý môi trường…; tiếp cận với IFC (thành viên Ngân hàng Thế giới) hỗ trợ phát triển thành phố thông qua các chương trình cụ thể như: tư vấn phát triển và cấu trúc cho các dự án PPP; các chương trình cộng đồng; huy động vốn cho các DN Nhà nước, vốn cho các DN tư nhân; thực hiện các chương trình phát triển của thành phố; cải cách chính sách, chiến lược đầu tư…

TRIỆU TÙNG (Báo Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập