Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Long Đức Lê Ngày đăng tin: 28/01/2019 Lượt xem: 176

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo Chương trình XTĐT năm 2019 của thành phố (bao gồm các phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo).

Báo cáo chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm tại đây:

Báo cáo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của thành phố Đà Nẵng 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập