Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị tực điện tử cho người nước ngoài
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 21/12/2018 Lượt xem: 3

Tại Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6, Quốc hội thống nhất kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo Nghị quyết 30/2016/QH14 tối đa 02 năm, kể từ ngày 01/02/2019.

Chính phủ có trách nhiệm khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021.

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; điều chỉnh nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước được giao từ “kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2017” sang kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2017.

Nghị quyết này được thông qua ngày 20/11/2018.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập