Tuyên truyền chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
Người đăng tin: Long Đức Lê Ngày đăng tin: 06/11/2018 Lượt xem: 3

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng; đồng thời nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố,

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do ban chấp hành trung ương ban hành

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó:

Bên cạnh việc công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công bố mức lương tối thiểu vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.
Các doanh nghiệp được quyền tự quyết định chính sách tiền lương, tuy nhiên phải đảm bảo:
- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước công bố;
- Phải được xây dựng dựa trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp và công khai tại nơi làm việc.
Người lao động và doanh nghiệp thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động.


>> Chi tiết Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 <<

Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do ban chấp hàng trung ương ban hành

 

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), theo đó:

- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt.
- Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí như sau:
Giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
- Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

>> Chi tiết Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 <<

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập