Tóm tắt một số nội dung chính của Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 04/05/2018 Lượt xem: 54

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.

Theo đó, Nghị định có những điểm mới như sau:

1. Thay đổi các tiêu chí chi tiết xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân loại dựa theo quy mô doanh nghiệp của một trong 3 tiêu chí: số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu (tiêu chí mới) và tổng nguồn vốn như sau:

  • Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

Tiêu chí

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm; hoặc

<= 10 người

<= 50 người

<=100 người

Tổng doanh thu của năm; hoặc

<=10 tỷ đồng

<= 100 tỷ đồng

<=300 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn

<= 3 tỷ đồng

(trước đây không có phân loại dựa trên nguồn vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ)

<= 50 tỷ

(trước đây là <= 10 tỷ đồng)

 

<= 100 tỷ đồng

(trước đây là 10 tỷ đến 50 tỷ đồng)

  • Trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng:

Tiêu chí

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm; hoặc

<= 10 người

<= 100 người

(trước đây là <= 200 người)

<=200 người

(trước đây là từ 200 đến 300 người)

Tổng doanh thu của năm; hoặc

<=3 tỷ đồng

<= 50 tỷ đồng

 

<=200 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn

<= 3 tỷ đồng

(trước đây không có phân loại dựa trên nguồn vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ)

<= 20 tỷ

<= 100 tỷ đồng

 

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, căn cứ xác định là lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất thì căn cứ xác định là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng những chính sách chi tiết về hỗ trợ tư vấn thông tin, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, Nghị định còn hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

3.Nghị định cũng quy định trách nhiệm chi tiết của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 11/3/2018.

Thu Thảo – IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
Đăng nhập