Việt Nam xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Người đăng tin: Trâm Thị Quỳnh Đỗ Ngày đăng tin: 02/05/2018 Lượt xem: 4

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
Đăng nhập