Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 22/05/2017 Lượt xem: 24

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về Quy chế phối hợp trong công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Quy chế này quy định phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính và một số công việc cho nhà đầu tư (NĐT) từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào triển khai hoạt động đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Thực hiện quy trình phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính đã được ban hành. Cụ thể:

- Hỗ trợ NĐT trước, trong và sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án ĐTNN thực hiện ngoài các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao;

- Cung cấp thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư;

- Tham vấn ý kiến liên quan dự án đang xúc tiến làm cơ sở trình UBND thành phố quyết định chủ trương xúc tiến dự án.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng là cơ quan thực hiện hướng dẫn NĐT về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư – kinh doanh tại Đà Nẵng; theo dõi và đôn đốc các cơ quan và địa phương trong quá trình giải quyết các thủ tục cho NĐT; là cầu nối hỗ trợ NĐT với các sở ban ngành thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của các bộ thủ tục hành chính đã được ban hành đồng thời là đại diện cho NĐT trong những trường hợp được ủy quyền để thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của các bộ thủ tục hành chính trên.

Quỳnh Trâm - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
Đăng nhập