Chính quyền Đà Nẵng nỗ lực đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ cộng đồng doanh nghiệp
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 17/05/2017 Lượt xem: 7

14h00 ngày 12/5, tại Trung tâm Hành chính thành phố, Thành ủy, HĐND thành phố và UBND thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017" dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Qua các báo cáo, tham luận của các Sở, ngành, đơn vị và các nội dung đối thoại với doanh nghiệp chúng ta đã thấy rõ những gì thành phố đã làm được, những gì thành phố còn phải tiếp tục nỗ lực lắng nghe, đồng hành và có những biện pháp thiết thực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới để thành phố chúng ta ngày một phát triển hơn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng cam kết với các doanh nghiệp một số nội dung:

1.  Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

1.1. Về lĩnh vực đất đai, nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp để thực hiện dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh

UBND thành phố đã quy hoạch thêm 04 KCN và 08 Cụm công nghiệp (CCN) mới. Trong số đó, hiện UBND thành phố đã có chủ trương thành lập 3 CCN gồm CCN Cẩm Lệ, CCN Hòa Nhơn và CCN Hòa Khánh Nam.

Giao BQL các khu công nghiệp và chế xuất chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục thành lập các KCN, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai các thủ tục thành lập, đầu tư xây dựng các CCN trên địa bàn thành phố.

Sau khi hình thành các KCN và cụm công nghiệp, giao BQL các khu công nghiệp và chế xuất và Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các Sở, ngành tiếp nhận nhu cầu sử dụng đất, thuê mặt bằng của các doanh nghiệp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Rà soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu đề xuất các phương án đấu giá các khu đất, lô đất trên địa bàn thành phố và công khai minh bạch để doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.

1.2. Về giá thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp

Giao BQL các khu công nghiệp và chế xuất tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố về giá thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp do thành phố đầu tư và có lộ trình tăng giá công khai trong suốt thời gian thực hiện dự án, trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành cũng như hài hòa giữa quyền lợi doanh nghiệp và chi phí đầu tư, quản lý vận hành của các KCN, và có xem xét đến yếu tố mặt bằng giá cho thuê lại đất của các KCN trên địa bàn thành phố, giá đất của các khu vực lân cận, đồng thời tránh trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Đối với các dự án do doanh nghiệp hoặc cá nhân đầu tư các khu công nghiệp cũng phải công khai đơn giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng vào lộ trình tăng giá hằng năm trong suốt thời gian thực hiện dự án để kí kết hợp đồng.

1.3. Về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch và tình hình triển khai các Nghị quyết của Chính phủ

Giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị. Đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giám sát việc thực hiện các nội dung về cải cách thủ tịch hành chính nói trên.

Giao Sở Nội vụ thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tập trung tại Trung tâm hành chính Thành phố và UBND các quận, huyện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020; và Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của UBND thành phố. Đặc biệt rút ngắn thời gian trong các lĩnh vực như khởi sự kinh doanh từ 13,5 ngày hiện nay còn 8 ngày năm 2020, cấp phép xây dựng từ 106 ngày hiện nay xuống còn 70 ngày, Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản từ 21 ngày xuống còn 16 ngày; Đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian Nộp thuế và bảo hiểm xã hội xuống còn dưới 115 giờ năm 2020.

1.4. Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận

* Tiếp cận vốn

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan:

- Xây dựng quy trình và công khai hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về trình tự, thủ tục trong việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện dự án; tiếp cận các nguồn vốn vay, vốn ưu đãi để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện.

- Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc cho Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố nhằm tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khởi nghiệp, có tiềm năng tăng trưởng cao.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai chương trình kết nối Doanh nghiệp - Ngân hàng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, xây dựng các chương trình vốn vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Đổi mới công nghệ

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ phát triển khoa học công nghệ thành phố, nhằm tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Tiếp cận thị trường

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan:

- Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM...) và các hiệp định kinh tế - thương mại để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt là về AEC, TPP, RCEP…

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại và khuyến công. Nâng cao chất lượng các hội chợ triển lãm, đồng thời tăng cường triển lãm về công nghệ. Lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Giao các Sở, ngành:

- Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin về APEC cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận với các cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, đặc biệt kết nối với các doanh nghiệp từ các nước trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng.

 1.5. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Đề nghị Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố:

- Kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, bao gồm các trường Đại học, cao đẳng, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, các vườn ươm doanh nghiệp, các tổ chức khởi nghiệp,… tổ chức có hiệu quả các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

- Kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của thành phố.

- Sớm tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố.

1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra

Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, thanh tra chuyên ngành ra soát, sửa đổi, ban hành và công khai trước kế hoạch thanh tra, và kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo (không quá một lần/năm). Kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Giao Chi cục quản lý thị trường xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính.

1.7. Định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp

Tổ chức đối thoại công khai định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp: đối với lãnh đạo chủ chốt UBND thành phố ít nhất 01 lần/năm; lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực 02 lần/năm; các Sở, ban, ngành, quận, huyện ít nhất 01 lần/quý.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tiếp nhận và phối hợp các ngành liên quan xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp.

2. Giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành có liên quan có văn bản trả lời cụ thể cho từng doanh nghiệp, trường hợp các kiến nghị vượt quá thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND thành phố sẽ có văn bản gửi Bộ, ngành có liên quan trả lời.

3. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp

Xây dựng các chương trình, biện pháp cụ thể, khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, là cơ quan giúp kết nối giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Phối hợp một cách có hiệu quả với các Sở, ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực các hiệp hội doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố luôn trăn trở về trách nhiệm, vai trò tiên phong của mình và không ngừng vận động để tiến lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Chúng ta có cùng chung một sứ mệnh là phát triển thành phố thân yêu ngày một văn minh, hiện đại và giàu mạnh. Sự phát triển lớn mạnh và thành công của các doanh nghiệp cũng là thành tựu của chính quyền thành phố.

(Trích phát biểu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, kết luận tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2017)

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
Đăng nhập