THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DÀNH CHO CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 16/03/2017 Lượt xem: 14

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo);

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo);

4. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

D. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập