Điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á năm 2013 và 2014 do Tạp chí Smart Travel Asia bình chọn Một trong 52 nơi đến của năm 2015 do báo New York Times bình chọn Một trong hai thành phố của Việt Nam đạt giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á năm 2013 do Tổ chức UN HABITAT trao tặng Thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (Viet Nam ICT Index) trong 08 năm liên tục (2009-2016) Thành phố duy nhất của Việt Nam, một trong 20 thành phố của ASEAN đạt danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011” Thành phố đạt giải thưởng Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi 2015 do Tạp chí The Financial Times và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) trao tặng Thành phố đạt giải thưởng Chính quyền điện tử Xuất sắc hạng mục Thu hẹp khoảng cách số do Tổ chức Chính quyền điện tử thế giới (weGo) trao tặng năm 2014 Thành phố đứng nhì cả nước về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 và 2013 Thành phố đứng đầu trong Top 10 Điểm đến mới nổi sáng giá nhất năm 2015 do mạng thông tin điện tử du lịch quốc tếTripsadvisor bình chọn Giải thưởng Điểm đến Lễ hội và Sự kiện Châu Á năm 2016 bởi World Travel Awards

VIDEO VIDEO

Đăng nhập